Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav

Et havbrug består af et eller flere åbne netbure, der er forankret i havbunden. Netburet består som hovedregel af et inder- og et ydernet, hvor der på toppen af nettet er udspændt et fuglenet, der skal forhindre predation fra fugle. 

I Danmark foregår opdrættet ved, at der om foråret udsættes regnbueørredyngel i netburene. Udsætningsfiskene er cirka 2 år gamle, vejer 600-800 gram og kommer danske dambrug og RAS-anlæg. Fiskene opdrættes i netburene indtil de slagtes i efteråret eller tidlig vinter, når fisken vejer cirka 3-5 kg.

En væsentlig del af de regnbueørreder, der opdrættes, anvendes både til filet og til ørredrogn. Både filet og ørredrogn er eftertragtede produkter, der afsættes på det danske og det internationale marked.  

Fiskene i havbruget fodres normalt en eller flere gange dagligt fra skib med højeffektivt fiskefoder. Fodring bliver dog indstillet, såfremt det er hårdt vejr eller såfremt vandtemperaturen er høj.  

Hvilke arter opdrættes i havbrug i Danmark?

Regnbueørreden (Onchorhynchus mykiss) er den dominerende art i dansk akvakultur, og årligt opdrættes der ca. 30.000 tons i ferskvand på dambrug og RAS-anlæg (Reciculated Aquaculture Systems) og ca. 10.000 tons i havbrug.   

Regnbueørreden stammer oprindeligt fra Nordamerika. På trods af at regnbueørreden tidligere har været udsat i Danmark, og været opdrættet i Danmark i mere end 100 år, vil den sandsynligvis ikke kunne danne en selvstændig population i Danmark. [1]. 

Nyttige links

Vidste du at?

De danske havbrug skaber over 600 arbejdspladser i landdistrikterne.

Kilde: Dansk Akvakulturs beregninger på basis af Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik for Akvakultur

Havbrug

Find alt vores information om havbrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.