Følgende arter opdrættes i dambrug enten kommercielt til fødevarer eller til udsætning i naturen for at ophjælpe de vilde fiskebestande.

Regnbueørred  
Regnbueørreden (Onchorhynchus mykiss) er den  dominerende art i dansk akvakultur, og årligt opdrættes der ca. 30.000 ton i ferskvand på dambrug og RAS-anlæg og ca. 10.000 ton i havbrug.  

Regnbueørreden stammer oprindeligt fra Nordamerika. På trods af at regnbueørreden tidligere har været udsat i Danmark, og været opdrættet i Danmark i mere end 100 år, har den ikke kunnet etablere sig i naturen [1]

Guldørreden er en fremavlet regnbueørred, der er en populær fisk i put and take søer samt som røget ørred. Her kan du læse mere om  regnbueørreden.

Bækørred/havørred 
Bækørred (salmo trutta) opdrættes primært til udsætning som bestandsophjælpning i danske vandløb og marine områder. Bækørred er samme art som havørred.  Her kan du læse mere om bækørreden. 

Kildeørred 
Kildeørred (Salvelinus fontinalis) opdrættes på dambrug til konsum. Kildeørreden stammer oprindelig fra den østlige del af Nordamerika, men har været opdrættet i Danmark i mere end 100 år. 

Nyttige links

Vidste du at?

I dambrug opdrættes primært regnbueørreder, som er en art der ikke kan etablere sig permanent i den danske natur.

Kilde: Københavns Universitet 

Dambrug

Find alt vores information om dambrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.