Vilde laks og ørreder får deres røde farve gennem føden, når de spiser blandt andet krebsdyr, der indeholder naturlige carotenider, heriblandt stoffet astaxanthin. 
Astaxanthin indgår også ofte i foderet til opdrættede laks og ørreder. Det giver altså den røde farve i fiskens kød og rogn men bidrager også til både fiskens sundhed.

Fiskefoder til laks og ørreder indeholder ofte stoffet astaxanthin. Astaxanthin styrker fiskens immunforsvar og er også en kilde til vitamin A. Stoffet har betydning for fiskenes helse, og er især vigtigt for de tidligere fiskestadier (æg og yngel).  

Astaxanthin er samtidig det stof, der giver laks og ørred den røde farve. Danske ørred- og lakseopdrætterne tilsætter astaxanthin i en mængde der er tilpasset forbrugernes forventninger til den specifikke ørred- eller laksefødevare 

Astaxanthin og andre carotenider forekommer naturligt i fødekæden i havet
Vilde laks og ørreder får astaxanthin fra blandt andet de krebsdyr, fiskene æder. Fisk, der lever i områder med mange af disse krebsdyr, får et meget rødt kød. Det gælder f.eks. arter af stillehavslaks, mens vilde laks fra f.eks. Østersøen typisk er lysere i kødet.  

Astaxanthin er en antioxidant, som er beslægtet med de farvestoffer, der giver gulerødder og paprika deres orange og røde farve. Astaxanthin kan enten være syntetisk eller naturligt. Naturligt astaxanthin kan f.eks. være rejeskalolie eller astaxanthin fremstillet af gærceller. Syntetisk naturidentisk eller naturligt astaxanthin indgår i foder på linje med vitaminer og mineraler.  

Astaxanthin anvendes også som kosttilskud til mennesker. Astaxanthin i de tilladte mængder i fiskefoder, kosttilskud o.lign. er hverken problematisk for fiskene eller mennesker. 
 
Der må i foderet til økologisk opdrættede fisk anvendes naturligt astaxanthin i et omfang, der tilgodeser fiskenes fysiologiske behov.  

Nyttige links

Vidste du at?

Både vilde og opdrættede ørreder får deres røde farve fra stoffet astaxanthin. Astaxanthin forekommer naturligt i fødekæden i havet. 

Kilde: Fødevarestyrelsen

Hvad spiser opdrættede fisk?

Find alt vores information om foder.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.