Hvad er et havbrug?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Et havbrug består af et eller flere åbne netbure, der er forankret i havbunden.

Udledninger af næringsstoffer fra havbrug

I 2020 var kvælstofeffektiviteten i havbrug 42 kilo kvælstof udledt per ton fisk produceret, og fosforeffektiviteten var 3,55 kilo fosfor per ton fisk produceret.

Giver havbrug dårligt badevand?

Havbrug giver ikke risiko for dårligt badevand, idet der ikke udledes sundhedsfarlige stoffer og sygdomsfremkaldende bakterier.

Producerer havbrug kun rogn?

Danske havbrug producerer både rogn og fisk. Store havopdrættede ørreder kan anvendes på samme måde som laks.

Er kobberudledning fra havbrug et miljøproblem?

Tilladelse til at behandle havbrugsnet med kobber kræver, at vandkvalitetskrav overholdes, og at der ikke sker ophobning af kobber i havbunden.

Kan havbrug flyttes på land?

Havbrug og landbaserede anlæg er vidt forskellige produktionsformer, som har både fordele og ulemper.

Skaber havbrug arbejdspladser?

Norske beregninger peger på, at hver havbrugsmedarbejder skaber 4,9 afledte jobs.

Hvor må havbrug placeres?

Det er den danske stat, der gennem den gældende havplan bestemmer, hvor der er udviklingszoner til havbrug.

Vidste du at…

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.