Havbrug

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav.

Idag har vi 19 havbrug i Danmark, som alle er placeret i udkantsområder, hvor de bidrager til den bæredygtige udvikling. Vi samarbejder godt med Danmarks Fiskeriforening og Danish Seafood Association om udvikling af erhvervsaktivitet i mindre fiskerihavne. 

I Danmark anvendes havbrug primært til at opdrætte regnbueørred i store cirkulære net, der holdes flydende ved hjælp af flyderinge forankret til havbunden. Fiskene udsættes i nettene om foråret ved en størrelse på 600 – 800 gram,og tages op om efteråret, når fisken har opnået en størrelse på 3 – 5 kg.

Om vinteren lægges nettene normalt på land, for at forhindre storme og drivis i at forårsage skader på anlæggene.

Danske havbrug er samtidigt kendt for at ligge i områder med lav salinitet (saltindhold). Det er med til at sikre, at vi ikke oplever problemer med lakselus.