Opdrættede muslinger har flere anvendelsesmuligheder: Som fødevarer, i dyrefoder og til naturgenopretning.  Uanset formålet med opdrættet sker der en nettofjernelse af næringsstoffer fra vandmiljøet, når man høster muslingerne.

Opdrættede muslinger bruges i Danmark primært som fødevarer. Nyere forskning og udvikling har dog vist, at der også er et potentiale i at anvende opdrætsmuslinger i foder til både opdrætsfisk eller andre husdyr. Sidstnævnte er mest relevant når muslinger også bruges til naturgenopretning i hav- og fjordområder.

Muslingerne har potentiale til naturgenopretning, fordi muslingerne filtrerer alger (næringsstoffer) fra vandet. Det medfører, at vandet bliver mere klart (øget sigtdybde) til gavn for dyr og planter i vandmiljøet. Læs mere om muslinger og naturgenopretning her

Uanset om formålet med opdrættet er produktion af fødevarer, foder eller naturgenopretning fjernes der næringsstoffer fra vandmiljøet, når muslingerne høstes.

Muslinger som fødevarer
Muslingen er 2-3 år om at vokse til konsumstørrelse (4-6 cm). Muslinger er velegnede i en klimavenlig og sund kost. Det skyldes, at muslinger har et meget lavt klimaaftryk på niveau med frilandsgrønt 1), og samtidig er rig på omega-3 fedtsyrer og protein, mineralerne jern, jod og selen samt vitamin A, E og B12. 2)

Der stilles strenge fødevaresikkerhedsmæssige krav til alle konsummuslinger. Læs eventuelt mere om disse krav på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

I Sydeuropa er der en stærk kulinarisk tradition for at spise blåmuslinger. Frankrig, Spanien, Belgien og Italien er hovedmarkederne i EU.

Muslinger som foderingrediens

Muslinger kan forarbejdes til muslingemel, som kan anvendes som proteinkilde og indgå som ingrediens i foder til fiskeopdræt og anden husdyrproduktion. Muslingemel kan reducere behovet for importeret soja, fiskemel mm. og kan bruges som foderingrediens i både konventionelt og økologisk foder.

Når formålet med muslingeproduktionen er naturgenopretning/opsamling af næringsstoffer, kan muslingerne have en størrelse, som gør dem bedst egnede som foderingrediens. Det skyldes, at man typisk vil fokusere høsten på den størst mulige biomasse i stedet for de enkelte muslingers størrelse.

Nyttige links

Vidste du at?

Opdrættede blåmuslinger skal hverken fodres eller medicineres.  

Skaldyrsopdræt

Find alt vores information om skaldyrsopdræt.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.