I Dansk Akvakultur Producentorganisation tager vi certificeringer alvorligt. Derfor er flere af vores virksomheder engageret i en række certificeringsordninger.

Den moderne forbruger efterlyser i endnu højere grad bæredygtighed, sporbarhed og social ansvarlighed i sine valg af fødevarer.

Derfor er flere af vores virksomheder engageret i en række certificeringsordninger som du kan læse meget mere om på denne side.

Dansk Akvakultur Producentorganisation har et udvalg eller et netværk for certificering. Udvalget holder 1 – 2 møder om året samt informeres om nyheder omkring certificering og inddrages i relevante høringer.

Udvalget er åbent for alle medlemmer. Såfremt du ønsker at deltage eller høre mere er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på lisbeth@danskakvakultur.dk.

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik