Skaldyr og tang

I Danmark opdrættes blåmuslinger på både langliner og på smartfarm-systemer. Opdrættet sker fortrinsvis i Limfjorden, ved Horsens Fjord og i Storebælt.

Muslinger til konsum opdrættes fortrinsvis på langline, og det tager ca. et år for line-muslinger at vokse til salgbar størrelse.

I Danmark har vi fladøsters (Limfjordsøsters),der både opdrættes kommercielt og til udsætning, og der eksperimenteres ligeledes med muligheden for opdræt af stillehavsøsters.

Tangopdræt er forholdsvis nyt i Danmark, og er under fortsat udvikling. Indtil videre er der i Horsens Fjord et kommcercielt anlæg til opdræt af Sukkertang, mens der på projektbasis arbejdes tæt med opdræt af andre tangarter.