Miljøpåvirkning

Akvakultur er en klimavenlig og ressourceeffektiv opdrætsform med en begrænset effekt på miljøet. Alligevel arbejder vi i Dansk Akvakultur målrettet på at begrænse vores miljøpåvirkning yderligere.

Danskerne bliver mere miljø- og klimabevidste i deres fødevarevalg. Det stiller stadigt større krav til den danske fødevaresektor, der er blandt verdens mest klimavenlige og innovative. Det bemærkes også internationalt, hvor danske produkter er yderst efterspurgte.

Akvakultur har idag en meget lav miljøvpåvirkning i Danmark. Det skyldes ikke mindst stigningen i moderne og avancerede opdrætsanlæg med en høj grad af recirkulation, der er med til at mindske miljøpåvirkningen.