Vores arbejde

Som organisation arbejder vi aktivt for at forbedre rammevilkårene for vores medlemsvirksomheder. Her er både den faglige rådgivning og konkrete interessevaretagelse hjørnesten i vores arbejde.

I Dansk Akvakultur Producentorganisation arbejder vi målrettet på at udbrede kendskabet til erhvervet og sikre vores medlemmer de bedste ramme- og afsætningsvilkår, så de fortsat kan producere sunde og kvalitetsfulde produkter til det stadigt voksende marked. Det indebærer bl.a., at vi:

  • Repræsenterer erhvervet overfor væsentlige interessenter
  • Foretager aktiv politisk interessevaretagelse på vegne af vores medlemmer
  • Deltager aktivt i faglige projekter
  • Formidler relevant, faglig og kommerciel viden
  • Arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervet

Vores politiske organisation udgøres af 6 brancheudvalg for hhv. fabrikker/eksportører, foderfirmaer, dambrug, havbrug, skaldyr og tang samt ål. De enkelte brancher indstiller et antal medlemmer til bestyrelsen, som består af 8 medlemmer.

Vi er desuden medlem af Landbrug og Fødevarer (www.lf.dk) og den europæiske paraplyorganisation for akvakultur Federation of European Aquaculture producers (www.feap.info). Du kan også læse mere om FEAP’s arbejde her