Nøgletal

Her kan du finde nøgletal fra det danske akvakulturerhverv

Tabel 1: Antal anlæg

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Traditionelle dambrug   162   157   157   145   138   131  127
Modeldambrug     30     29     33     32     33     35  33

Dambrug

  192   186   190   177   171   166  160
Havbrug     17     17     18     21     20     19  19
Ålebrug*       8       8       7       5       5    5   
Skaldyrbrug     11     11     11     11     12     12  10
Andre anlæg       6       7       8       7     10       9  14
    234   229   234   221   218   211  203

 *Fra 2017 er ålebrug af diskretioneringshensyn lagt sammen med gruppen af andre anlæg

 

Tabel 2: Produktion i tons

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Traditionelle dambrug 15,5  17,9  17,6  17,2  17,1  16,7  17,0

Modeldambrug

12,0  10,1  14,0  13,2  15,9  16,2  16,3

Dambrug

27,6  28,0  31,6  30,5  33,1  32,9  33,3
Havbrug 11,4  14,0  15,1  14,3  15,6  12,4  13,9
Ålebrug*    1,2

    1,4

    1,0     0,8     1,2     0,8  –
Skaldyrbrug    1,0     1,1     0,9     1,6     1,8     1,7  2,4
Andre anlæg    0,2     0,4     0,7     1,0     1,7     2,9  4,0
  41,4  44,9  49,2  48,1  53,3  50,6  53,6

  *Fra 2017 er ålebrug af hensyn til diskretion lagt sammen med gruppen af andre anlæg

 

Tabel 3: Bruttoudbytte i mio. kr.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Traditionelle dambrug

    395     428     386     440     450    433   464

Modeldambrug 

    243     213     279     293     346     352  351

Dambrug

    637     641     664     733     796     784  815
Havbrug     382     433     503     455     465     471  563
Ålebrug*       92     105       67       50       78       61  –
Skaldyrbrug         4         8         7       10         9       10  11
Andre anlæg       16       15       24       30       49       84  163
   1.131  1.202  1.265  1.278  1.397  1.410 1.552 

  *Fra 2017 er ålebrug af hensyn til diskretion lagt sammen med gruppen af andre anlæg

 

Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk/10207)