Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023

Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse samt den 19.04.23 med resultater af seneste prøver fra Fødevarestyrelsen.

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.

Efterfølgende har Fødevarestyrelsen konkluderet, at DTU nu har sporet indholdet i prøven af fiskemel, der indgik i den tekniske undersøgelse af danske økologiske æg, skriver Politiken i en artikel den 14. februar 2023. Den konkrete prøve af fiskemel består hovedsageligt af brisling, tobis og afskær fra sild. 95 procent af fiskene er fanget i Nordsøen, oplyser Fødevarestyrelsen til Politiken.

Der indgår også fiskemel i foder til opdrætsfisk og Dansk Akvakultur følger derfor problemstillingen tæt.

Vi gør opmærksom på følgende:

Fødevarestyrelsen har siden 2011 gennemført et overvågningsprogram for PFAS, hvori der er indgået opdrætsørred fra både dambrug og havbrug i Danmark. Alle analyser viser, at PFAS-indholdet i de undersøgte danske opdrætsfisk (både fra dam- og havbrug) ligger under de fastlagte EU-grænseværdier.

Efter fundet af PFAS i nogle typer fiskemel har Fødevarestyrelsen i 2023 undersøgt fisk fra havbrug og dambrug. I 10 af disse prøver blev der ikke påvist PFAS, mens der i tre prøver er påvist PFAS i lave niveauer og langt under de fastlagte EU-grænseværdier.

Dansk Akvakultur er i løbende dialog med producenterne af fiskefoder, og der er fortsat fokus på egenkontroller af PFAS i foderingredienser og færdigt fiskefoder.

Kildehenvisning:
Fødevarestyrelsen

EU-forordning om grænseværdier for perfluoralkylstoffer