Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret med fokus på fosforreduceret foder samt udvikling af materiel til opsamling af fækalier.

Et flot fremmøde på godt 50 personer på tværs af erhvervet, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, DTU Aqua samt andre interessenter og samarbejdspartnere var mødt op fysisk og via Zoom-forbindelse.

  • De blå proteiner fra akvakultur bør spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling af fødevareproduktionen, også i Danmark, da vi kan levere sunde fisk og skaldyr med et lavt arealforbrug samt et lavt klima- og miljøaftryk. Hav-Tek giver nogle konkrete og lovende tiltag, der peger på, at vi gennem foderet stort set kan fjerne udledningen af opløst fosfor (orthofosfat), og dermed reducere den samlede fosforudledning med ca. 30 %. Det kan bidrage til at gøre erhvervet endnu mere miljøeffektivt. Det er meget positivt, udtaler Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur.

AquaPri har været en del af GUDP-projektet, hvor det fosforreducerede foder har været testet på virksomhedens havbrug, Agersø, med gode resultater.

  • I Danmark skal vi ikke spørge om vi skal bruge havet til fiskeopdræt, men hvordan. Resultaterne fra Hav-Tek viser, at der gennem innovative foderløsninger og teknologiudvikling er gode muligheder for at opdrætte flere fisk på havet og samtidigt tage hensyn til miljøet. En øget produktion vil dels gavne vores fødevareforsyning, men det rummer også enorme eksportmuligheder, udtaler Henning Priess fra AquaPri.

Dansk Akvakultur sender en tak til alle fremmødte for en spændende dag med interessante oplæg og gode dialoger.

Bag Hav-Tek projektet står AquaPri, BioMar, DTU Aqua, DTU Mekanik og Dansk Akvakultur.

Præsentationer fra dagen:

Henning Priess, AquaPri

Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur

Jesper Heldbo, AquaCircle

Niels Dalsgaard, Musholm

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....