Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret med fokus på fosforreduceret foder samt udvikling af materiel til opsamling af fækalier.

Et flot fremmøde på godt 50 personer på tværs af erhvervet, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, DTU Aqua samt andre interessenter og samarbejdspartnere var mødt op fysisk og via Zoom-forbindelse.

  • De blå proteiner fra akvakultur bør spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling af fødevareproduktionen, også i Danmark, da vi kan levere sunde fisk og skaldyr med et lavt arealforbrug samt et lavt klima- og miljøaftryk. Hav-Tek giver nogle konkrete og lovende tiltag, der peger på, at vi gennem foderet stort set kan fjerne udledningen af opløst fosfor (orthofosfat), og dermed reducere den samlede fosforudledning med ca. 30 %. Det kan bidrage til at gøre erhvervet endnu mere miljøeffektivt. Det er meget positivt, udtaler Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur.

AquaPri har været en del af GUDP-projektet, hvor det fosforreducerede foder har været testet på virksomhedens havbrug, Agersø, med gode resultater.

  • I Danmark skal vi ikke spørge om vi skal bruge havet til fiskeopdræt, men hvordan. Resultaterne fra Hav-Tek viser, at der gennem innovative foderløsninger og teknologiudvikling er gode muligheder for at opdrætte flere fisk på havet og samtidigt tage hensyn til miljøet. En øget produktion vil dels gavne vores fødevareforsyning, men det rummer også enorme eksportmuligheder, udtaler Henning Priess fra AquaPri.

Dansk Akvakultur sender en tak til alle fremmødte for en spændende dag med interessante oplæg og gode dialoger.

Bag Hav-Tek projektet står AquaPri, BioMar, DTU Aqua, DTU Mekanik og Dansk Akvakultur.

Præsentationer fra dagen:

Henning Priess, AquaPri

Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur

Jesper Heldbo, AquaCircle

Niels Dalsgaard, Musholm